Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MG Klimatyzacje s.c. z siedzibą w Łężycy ul. Inwestycyjna 18A/6 66-016 Zielona Góra e-mail: sklep@mgklimatyzacje.pl, strona internetowa: www.sklep.mgklimatyzacje.pl, tel. 510 303 001.

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz pkt f) RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pan oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Prawnie uzasadniony interes:

Prawnie uzasadnionym interesem, na który powołuje się administrator danych jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem, a także realizacja umowy, której stroną jest Pani/Pan oraz podejmowanie działań przed zawarciem umowy na żądanie Pani/Pana. Ponadto, prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia wygaśnięcia zawartej z Panią/Panem umowy.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który zostanie powołany, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia/kontynuacji umowy o pracę, a ich niepodanie będzie skutkowało rozwiązaniem umowy.

Odbiorcy danych:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych.

2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Kancelaria prawna Radcy prawnego Sławomir Nikonowicz.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password